Uzávěrka 15. 11.

Městská část Praha 6 – konkurz (referent/ka kultury)

Publikováno 31. 10. 2019

Městská část Praha 6 – Úřad městské části vydává oznámení o volném pracovním místu referent/ka kultury.

Platové zařazení: platový tarif v 9. platové třídě je stanoven ve výši od 18 230 do 27 420 Kč a bude určen dle délky praxe; osobní příplatek může být poskytnut až do výše 13 710 Kč.

Náplň práce (pouze nejnáročnější příklady prací):

– Komunikuje se spolky MČ Praha 6 a společenskými organizacemi.

– Podílí se na přípravě plánu kulturních akcí pořádaných MČ Praha 6.

– Obsahově a organizačně zabezpečuje jednotlivé kulturní akce pořádané MČ Praha 6.

– Spolupracuje při přípravě propagačních materiálů a brožur MČ Praha 6.

– Poskytuje odbornou podporu při obsahovém a organizačním zabezpečení kulturních akcí pořádaných jiným subjektem pod záštitou MČ Praha 6.

Benefity: 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravovací kupony v nominální hodnotě 100 Kč, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, podpora profesního rozvoje, další zaměstnanecké výhody.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby. Místo výkonu práce : Praha.

Předpokládaný nástup : dle dohody.

Požadované vzdělání : vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadované znalosti a dovednosti :

  • schopnost samostatného plnění úkolů a schopnost spolupráce,
  • velmi dobré komunikační dovednosti, moderátorské dovednosti
  • výborné organizační dovednosti,
  • kreativní myšlení, zvládnutí rizik a připravenost ke změnám
  • zkušenosti na obdobné pozici vítány,
  • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office).

Úplné znění nabídky volného pracovního místa je zveřejněno na www.praha6.cz v rubrice O čem se mluví.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 15. 11. 2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, adresa:

Úřad městské části Praha 6

Odbor kultury, sportu a volného času

k rukám PaedDr. Jana Hrubeše, vedoucího odboru

Čs. armády 23

160 52 Praha 6

nebo na jhrubes/zavinac/praha6.cz

Uzavřenou obálku nebo e-mail označte slovy: NEOTEVÍRAT – nabídka práce – referent kultury.

Kontakt: PaedDr. Jan Hrubeš, vedoucí Odboru kultury, sportu a volného času, T 220 189 188