Uzávěrka 31. 10.

Městská část Praha 3 – konkurz (vedoucí Odboru vnějších vztahů a kultury)

Publikováno 17. 10. 2022

Městská část Praha 3 přijme vedoucí zaměstnankyni/vedoucího zaměstnance Odboru vnějších vztahů a kultury.

Hlavní náplň práce

  • metodicky řídí propagaci městské části jak směrem pro veřejnost, tak i zaměstnance úřadu včetně sociálních sítí a webu,
  • metodicky řídí činnost Infocentra Prahy 3 a Trhů na nám. Jiřího z Poděbrad, konání veškerých kulturních a dalších akcí pořádaných jednotlivými odděleními OVVK
  • metodicky řídí činnost tiskového mluvčího,
  • zprostředkovává veřejnosti důležité informace z dění v MČ,
  • zajišťuje propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných MČ P3 prostřednictvím kanálů,
  • spolupracuje a koordinuje svou činnost s dalšími institucemi, především příspěvkovými a neziskovými organizacemi a městskou policií
  • reaktivně řeší dotazy a podněty od občanů a předává je dále radním MČ,
  • spolupracuje s redakční radou MČ Praha 3 a metodicky dohlíží na vydávání Radničních novin atd.

Podrobnosti