Uzávěrka 5. 12.

Město Vítkov – konkurz (Odbor kultury)

Publikováno 18. 11. 2022

Město Vítkov hledá referenta/ku Odboru kultury.

Charakteristika práce:

Příprava a obsluha zařízení k promítání filmů v kině, vč. specializovaných promítacích filmových technologií, například dolby-stereo, diagnostika a odstraňování závad. Péče o technické vybavení kina. Příprava programové nabídky kina, příprava a realizace doplňkového programu kina (besedy, přednášky, výstavy, filmové kluby apod.). Jednání se zástupci distribučních společností, dále se zástupci organizací chránících autorská práva. Příprava vstupenek do prodeje a jejich vyúčtování. Spolupráce při zajištění sortimentu bufetu kina (přijetí a naskladnění sortimentu, odevzdání finančních prostředků do hlavní pokladny úřadu). Návrh a realizace kulturních a společenských akcí místního i regionálního charakteru včetně přípravy místa pro realizaci akce, přípravy plakátů a propagace (například příprava koncertů, výstav, divadelních představení, plesů, přehlídek, regionálních akcí apod.). Zajištění výlepu plakátů na plakátovací plochy.

Podrobnosti