Uzávěrka 7. 10.

Město Slaný – konkurz (vedoucí Odboru kultury a památkové péče)

Publikováno 29. 9. 2022

Termín nástupu: říjen 2022.

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání (oblast humanitních věd – historie, dějiny umění – výhodou)
  • základní znalost památkového fondu Slánska, orientace v problematice na úseku památkové péče v regionu. Zvláštní odborná způsobilost na úseku státní památkové péče výhodou, případně bude požadována po nástupu do zaměstnání v termínu stanoveném podle zákona.
  • manažerské schopnosti na úseku „živé kultury“ ve městě – úzká spolupráce s organizačními složkami odboru kultury MěÚ Slaný (knihovna, infocentrum, hvězdárna) a příspěvkovými organizacemi (Vlastivědné muzeum Slaný, Kulturní zařízení města Slaného). Kreativní přístup při přípravě významných kulturních akcí města Slaného.

Jiné předpoklady:

  • dobrá znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, Outlook, Publisher a PowerPoint), internet
  • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič

Podrobnosti