Uzávěrka 31. 1.

Město Most – konkurz (referent/ka Odboru školství, kultury a sportu)

Publikováno 18. 1. 2022

Město Most hledá referenta/ku Odboru školství, kultury a sportu.

Pracovní náplň:

Komunikace s partnerskými městy v angličtině, němčině, plánování a příprava společných aktivit, příprava přeshraničních projektů, zajištění a koordinace naplánovaných aktivit, vedení a organizování videokonferencí, zajištění spolupráce mezi organizacemi z partnerských měst, překlad základních dokumentů, dále se podílí na přípravě a realizaci kulturních a sportovních akcí města a zajišťuje údržbu, revize a manipulaci s majetkem odboru školství, kultury a sportu.

Podrobnosti