Uzávěrka 7. 4.

Město Kojetín – konkurz (Odb. vnitřních věcí, školství a kultury)

Publikováno 10. 3. 2022

Tajemník Městského úřadu Kojetín vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Odboru vnitřních věcí, školství a kultury.

Nástup od 1. 7. 2022.

Základní popis práce:

Organizační vedení zaměstnanců odboru vnitřních věcí, školství a kultury na základě
odborného přehledu o všech zastávaných činnostech, personální činnost v rámci odboru, samostatný výkon odborných činností v rozsahu návrhů právních předpisů města, volební agendy, spisové služby městského úřadu a školství v rozsahu činností zřizovatele, zajišťuje výkon technických a organizačních záležitostí v souvislosti s jednáním volených orgánů města a povinnosti zaměstnavatele v rozsahu PO a BOZP.

Podrobnosti