Uzávěrka 20. 10.

Město Jihlava – konkurz (referent/ka kultury)

Publikováno 13. 10. 2022

Výběrové řízení na obsazení funkce odborného referenta/odborné referentky státní správy a samosprávy na úseku kultury – Odboru školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy

Předpoklady:

  • vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
  • dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka,
  • možnost vysílání na pracovní cesty, pracovní úvazek 40 hod. týdně.

Podrobnosti