Memorial – konkurz (koordináto/ka projektu transformace digitálních kulturních zdrojů)

Publikováno 24. 11. 2022

Koordinátor projektu transformace digitálních kulturních zdrojů

Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdělání, rozsáhlé předchozí zkušenosti v práci s knižními a archivními fondy a s jejich digitalizací, dále zkušenosti s vedením knihovny či obdobné organizace. Dále požadujeme jazykovou znalost ruštiny na úrovni rodilého mluvčího. Nutná je předchozí zkušenost s lidskoprávní problematikou na území Ruské federace a zkušenost s prací v neziskovém sektoru.

Podrobnosti