Uzávěrka 9. 9.

MČ Praha-Zbraslav – konkurz (vedoucí Odboru kultury a školství)

Publikováno 25. 8. 2022

Městská část Praha-Zbraslav hledá vedoucí/ho Odboru kultury a školství.

Náplň práce

Zajištění realizace kulturních a společenských akcí, provozu infocentra, aktivit v
oblasti školství i mimoškolních aktivit, spolupráce s neziskovým sektorem, Oddě-
lení knihovny. Koordinace aktivit a činností v oblasti kultury a vzdělávání. Komu-
nikace se zástupci příspěvkových organizací MČ PrahaZbraslav. Vedoucí úředník
státní správy a samosprávy. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření
pro oblast kultury a vzdělávání (základní a předškolní) na území MČ PrahaZbras-
lav. Řízení odboru a zajištění vedení týmu několika zaměstnanců.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2022

Podrobnosti