Uzávěrka 10. 7.

Magistrát města Brna – dva konkurzy (Odbor kultury)

Publikováno 23. 6. 2022

Hledáme nadšence pro brněnskou kulturu! Do týmu na Odbor kultury přijmeme hned dvě posily: vedoucí Oddělení kulturních služeb a vedoucí Oddělení koncepce a rozvoje.

Vedoucí Oddělení kulturních služeb

Řídí Oddělení kulturních služeb OK MMB – náplň činnosti a aktivity odboru najdete na našem webu https://kultura.brno.cz/. Zajišťuje koncepční činnost v oblastech kultury zejm. muzejní, galerijní, divadelní, knihovnické, kulturně-naučné, hudební, v této návaznosti zaštiťuje odborné zřizovatelské funkce ve vztahu k příspěvkovým organizacím, řeší realizaci nových výtvarných děl v Brně, Statut čestného pohřebiště města Brna, dotační problematiku, spolupracuje na zahraničních kulturních aktivitách města. Spolupracuje při zajišťování kulturních akcí městského, popř. regionálního významu. V souvislosti s řešenými kulturními aktivitami se pohybuje v oblasti zadávání veřejných zakázek a vykonává funkci odborného garanta implementace projektů financovatelných z evropských fondů. Uchazeč musí absolvovat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy.

více informací

Vedoucí Oddělení koncepce a rozvoje

Řídí Oddělení koncepce a rozvoje OK MMB – náplň činnosti a aktivity odboru najdete na našem webu https://kultura.brno.cz/.

Spolupracuje na tvorbě dlouhodobého plánu rozvoje města Brna za oblast kultury, řeší tvorbu, naplňování, evaluaci a aktualizaci střednědobých plánů kulturní politiky v Brně a navazujících akčních plánů – aktuální dokumenty jsou k dispozici zde. Podílí se na tvorbě koncepcí a programů pro poskytování dotací v oblasti kultury a kulturních a kreativních průmyslů (KKO). Vyhledává v rámci naplňování platné Strategie KKO a jejích akčních plánů akce a projekty v rámci mezinárodní spolupráce, zajišťuje kulturní spolupráci města Brna se subjekty v ČR i zahraničí, na kulturu orientovaných sítí a profesních či sektorových asociací a aktivně se účastní jednání v mezinárodních sítích včetně přípravy podkladů. Zajišťuje aktivity potřebné k přípravě na soutěž o titul Evropské hlavní město kultury. Podílí se na řešení systému vyhodnocování kulturní politiky města a souvisejícímu sběru a vyhodnocování dat v oblasti kultury. V souvislosti s řešenými kulturními aktivitami se pohybuje v oblasti zadávání veřejných zakázek a vykonává funkci odborného garanta implementace projektů financovatelných z evropských fondů.

více informací