Uzávěrka 27. 1.

Magistrát hl. m. Prahy – konkurz (specialista/ka projektů EU a grantové podpory)

Publikováno 18. 1. 2021

Magistrát hlavního města Prahy hledá specialistu/ku projektů EU a grantové podpory v Odboru kultury a cestovního ruchu.

Stručná náplň práce

  • Příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory se zaměřením na dotační a grantové programy.
  • Koordinace, řízení a řešení procesu realizace konkrétních projektů financovaných z fondů EU, Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) a dalších finančních mechanismů, od jeho předložení až po jeho věcné a formální ukončení dle podmínek příslušných fondů.
  • Zajišťování vztahů smezinárodní organizací Eurocities voblasti kultury a cestovního ruchu azabezpečování přenosu informací uvnitř MHMP.  Účast na zasedáních Eurocities.
  • Provádění finančních kontrol ve veřejné správě v rozsahu své pracovní činnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.
  • Spolupráce na koncepčních, prezentačních a propagačních činnostech týkajících se projektů v oblasti kultury.
  • Zajišťování agendy správy dotací nezávislých kulturních aktivit a jiných účelově vázaných prostředků (grantový systém voblasti kultury a umění).
  • Spolupráce při uzavírání grantových smluv.
  • Systematické soustřeďování a zpracování informací zoblasti kultury na území hl. m. Prahy podporované vgrantovém systému.
  • Zpracovávání materiálů ve svěřené oblasti včetně samostatného vyřizování související korespondence.
  • Výkon funkce tajemnice/tajemníka grantové komise při vyhodnocování grantových žádostí.

Podrobné informace najdete zde.