Lobkowicz Events Management – konkurz (správce Lobkowiczkých uměleckých sbírek)

Publikováno 24. 3. 2022

Nezisková organizace Lobkowicz Collections o. p. s., jenž spadá pod House of Lobkowicz a spravuje jednu z nejstarších a nejrozsáhlejších soukromých sbírek v Evropě, hledá nového kolegu/kolegyni na pozici Správce Lobkowiczkých uměleckých sbírek.

Správce sbírek zajišťuje ochranu a péči o sbírky a zodpovídá za sbírkové předměty jak v expozici Lobkowiczkého paláce v Praze (LP) a na zámku v Nelahozevsi, tak v depozitáři maleb v Roudnici. Zajišťuje jejich dokumentaci a inventarizaci. Dále nese zodpovědnost za denní péči o umělecké sbírky a příležitostně asistuje s edukačními programy.

Hlavní odpovědnosti:

  • každodenní kontrola expozice a pravidelná kontrola jednotlivých depozitářů za doprovodu rodiny sledování klimatických podmínek a kontrola přístrojů v prostorách zámku Nelahozeves, LP a určených depozitářích v Roudnici,
  • pravidelné čištění sbírkových předmětů,
  • zaznamenávání veškerých přesunů sbírkových předmětů,
  • správa databáze sbírkových předmětů a pravidelná aktualizace informací ve spolupráci s kurátorem TLC,
  • spolupráce s hlavním kurátorem při realizaci změn v expozici,
  • dle potřeby spolupráce s badateli, vědci, institucemi, širokou veřejností a s asistentkou kurátora.

Podrobnosti