Uzávěrka 16. 4.

Kulturní a vzdělávací centrum a knihovna Kopidlno – konkurz (vedoucí)

Publikováno 4. 4. 2019

KVC je organizační složka města, která zajišťuje pořádání kulturních a podobných akcí, provoz knihovny, spolupráci se spolky, správu objektů a další činnosti stanovené zřizovací listinou.

Pružná pracovní doba s občasnou prací o víkendech a večerech.

Platové podmínky, kvalifikační a jiné požadavky, náležitosti přihlášky a požadované doklady jsou zveřejněny na www.kopidlno.cz.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete tak, aby došly nejpozději 16. 4. 2019 na adresu: Městský úřad Kopidlno, nám. Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno nebo v téže lhůtě předejte osobně v podatelně městského úřadu.

Kontakt: Lenka Kropáčková, T 493 655 681, E