Uzávěrka 10. 8.

Královéhradecký kraj – konkurz (Oddělení kultury a cestovního ruchu)

Publikováno 19. 7. 2022

Ředitel Krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/ky Oddělení kultury a cestovního ruchu Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Předpoklady:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Požadované vzdělání:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu

Podrobnosti