Uzávěrka 28. 2.

Krajská knihovna v Pardubicích – konkurz (koordinační a PR pracovník/pracovnice)

Publikováno 17. 1. 2019

Místo výkonu práce: Pernštýnské náměstí 77, Pardubice.

Pracovní náplň:
– odpovědnost za PR Krajské knihovny v Pardubicích a příprava koncepce budoucího rozvoje komunikace a vztahu s veřejností
– administrace webových stránek knihovny, jejich pravidelná aktualizace, správa sociálních sítí, online propagace akcí, příprava a distribuce newsletteru
– příprava, zpracování, výroba a distribuce propagačních materiálů, předtisková úprava měsíčního programu
– koordinace harmonogramu akcí a činnosti jednotlivých oddělení knihovny, organizační zajištění kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, zajištění výstavní činnosti a příprava výstavního plánu
Požadujeme:
– minimálně ÚSO, vyšší odborné nebo VŠ vzdělání humanitního směru, případně příbuzné obory
– znalost základů PC grafiky (Corel Draw X3 výhodou), grafického designu a typografie
– znalost online služby Mailchimp výhodou
– orientace v problematice public relations, zkušenosti z mediální oblasti výhodou
– práce na PC v rozsahu ECDL
– výborná znalost českého jazyka
– dobré vyjadřovací schopnosti, komunikativnost, schopnost týmové práce
– organizační schopnosti, samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů, časová flexibilita
– kreativita
– výhodou praxe v oblasti kultury, PR, marketingu
Formální náležitosti:
– vlastnoručně podepsaná přihláška s názvem pracovní pozice (formální podoba přihlášky není stanovena) motivační dopis
– strukturovaný profesní životopis
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez úředního ověření)
– vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
– vlastní návrh PR plánu krajské knihovny v rozsahu 1 A4
– návrh propagační strategie pro akci Den pro dětskou knihu včetně grafického návrhu plakátu
Nabízíme:
– platové ohodnocení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
– získání praxe a zkušeností v daném oboru
– stabilitu zaměstnání
– zajímavou a různorodou činnost, možnost dalšího odborného růstu
– zaměstnanecké výhody
– nástup: duben až květen 2019
– forma: PP na dobu určitou – zástup za MD
– úvazek: plný

Upozorňujeme, že ke zpracování vašich osobních údajů a zařazení vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění: „Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu neurčitou Krajské knihovně v Pardubicích, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice.“
Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Termín pro zasílání přihlášek: do 28. 2. 2019
Krajská knihovna v Pardubicích, příspěvková organizace Pardubického kraje, si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Zasílání přihlášek:
Poštou na adresu: Krajská knihovna v Pardubicích, příspěvková organizace Pardubického kraje, Pernštýnské nám. 77, 530 02 Pardubice nebo e-mail: