KPTL (Bratislava) – konkurz (produkce, marketing)

Publikováno 16. 1. 2023

O. z. KPTL od roku 2017 vydáva angažovaný mesačník Kapitál, ktorého poslaním je reflektovať kultúrno-spoločenské dianie na Slovensku aj v zahraničí, prinášať nekonvenčné témy, reportáže a rozhovory. Nosné témy sú umenie, kultúra, feministické a kvír témy, klimatická kríza, chudoba.

Náplň práce:

  • Produkcia kníh: komunikácia s držiteľmi práv (pokiaľ ide o prekladovú literatúru), autormi, grafikmi, editormi, tlačiarňou a pod., zodpovednosť za úspešné vydanie, distribúciu a marketing nových kníh (cca 4–6 kníh ročne)
  • Produkcia/koordinácia podujatí
  • Koordinácia tvorby podcastov Kapitalx (cca 2–4 podcasty mesačne)
  • Spolupráca na zabezpečení grantového  financovania mesačníka pomocou rôznych grantových schém: vyhľadávanie a písanie grantových žiadostí, spracovanie vyhodnotení projektov
  • Práca na krátkodobej a dlhodobej marketingovej stratégii s cieľom zvýšiť počet predplatiteľov a povedomie o mesačníku Kapitál
  • Zodpovednosť za vedenie kampaní a následná analýza
  • Tvorba obsahu komunikačných výstupov (newsletter, anotácie, reklamné texty), komunikácia s grafikom a manažérom sociálnych sietí
  • Predaj inzercie (on line, print) mesačníka Kapitál
  • Komunikácia s už existujúcimi partnermi a vyhľadávanie nových
  • Bežná administratíva organizácie (zabezpečenie distribúcie časopisu, pošta atď.)

Podrobnosti