Uzávěrka 31. 1.

Konkurz do orchestrální akademie Českého rozhlasu

Publikováno 17. 1. 2019

Pro nástroje: I. a II. housel, viola. Doba studia: březen až červen 2019 a září 2019 až červen 2020.

Konkurz se budou konat 28. 2. 2019 od 14.00 ve studiu S1 Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.

Přihlášky ke konkurzu společně se životopisem zasílejte pomocí odpovědního formuláře nejpozději do 16. 11. 2018.

Konkurzní notový materiál orchestrálních partů společně s pozvánkou ke konkurzu obdrží kandidáti elektronicky po uzávěrce přihlášek, nejpozději 31. 1. 2019.

Požadovaný repertoár a orchestrální party:

I. a II. housle: W. A. MOZART: Libovolný houslový koncert – 1. věta s kadencí

B. SMETANA: Prodaná nevěsta – předehra (I. nebo II. housle), Má vlast – Šárka (I. nebo II. housle), Z českých luhů a hájů (I. nebo II. housle)

VIOLA: K. STAMIC: Koncert pro violu D dur – 1. věta

B. SMETANA: Má vlast – Vltava, Prodaná nevěsta – předehra,

L. van BEETHOVEN: Symfonie č. 5, 2. věta

Klavírní doprovod je zajištěn ze strany SOČRu, vlastní klavírní doprovod je možný.

Více na http://socr.rozhlas.cz.