Uzávěrka 15. 5.

Komorní filharmonie Pardubice – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 10. 4. 2019

Rada města Pardubic vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitel/ředitelka Komorní filharmonie Pardubice.

Požadavky:
– ukončené středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání výhodou (nejlépe uměleckého směru),
– nejméně pětiletá práce v oblasti hudební produkce (v ČR i v zahraničí),
– osobnostní a manažerské předpoklady (zkušenosti v oblasti řízení pracovního týmu a vedení hudebního tělesa vítány),
– znalost základních principů a právních předpisů týkajících se příspěvkových organizací  výhodou,
– dobrá orientace v oblasti ekonomiky,
– znalost jednoho světového jazyka, další cizí jazyk vítán,
– schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,
– občanská a morální bezúhonnost.

Obsah přihlášky do konkurzního řízení:
– motivační dopis,
– strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče,
– návrh koncepce rozvoje Komorní filharmonie Pardubice, včetně záměru jejího financování v letech 2020 až 2025 (max. 5 stran formátu A4).

Povinné přílohy přihlášky do konkurzního řízení:
– ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
– výpis z evidence rejstříku trestů, který ke dni podání není starší tří měsíců – ORIGINÁL,
– potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti.

Doplňující informace:
– funkční období 6 let,
– předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2020,
– místo a termín konání konkurzního řízení bude sděleno písemně,
– zaslané podklady budou po ukončení konkurzního řízení vráceny.

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášky, včetně všech příloh, budou odevzdány jednou ve vytištěné podobě a jednou v digitální podobě – pouze část „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“!

Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce zřetelně označené: „KONKURZ – ředitel/ ka Komorní filharmonie Pardubice“ (NEOTVÍRAT)

Lhůta pro doručení přihlášek vč. digitální podoby končí dne 15. 5. 2019 do 12 hod. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihláška s doručenými materiály bude předána konkurzní komisi jmenované Radou města Pardubic. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.pardubice.eu v sekci Úřad – Radnice.
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-udaju/

Přihlášky ke konkurznímu řízení mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu:
Ing. Martin Karas
Magistrát města Pardubic
Odbor školství, kultury a sportu
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

Digitální podobu části přihlášky – „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“ budou uchazeči zasílat na E , v předmětu emailu bude uvedeno: „KONKURZ – ředitel/ka Komorní filharmonie Pardubice“