Uzávěrka 24. 5.

Komorní filharmonie Pardubice – konkurz (hráč/ka do skupiny violocell)

Publikováno 14. 4. 2023

Komorní filharmonie Pardubice vypisuje konkurz na obsazení místa hráče/ky do skupiny violoncell (zástup za rodičovskou dovolenou).

Pracovní úvazek: 1,0.

Nástup dle dohody.

Konkurz se uskuteční dne 29. 5. 2023 v 10 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích.

Konkurzní repertoár:

Jedna část z libovolné suity J. S. Bacha pro violoncello sólo

1. věta s kadencí z koncertu klasického období (J. Haydn: Koncert pro violoncello C dur nebo D dur, L. Boccherini: Koncert pro violoncello B dur apod.)

Hra orchestrálních partů:

J. V. H. Voříšek: Symfonie D dur, 2. a 3. věta

A. Dvořák: Česká suita, 5. věta „Furiant“

A. Dvořák: Serenáda (pro smyčce) – 2., 3. a 5. věta

L. van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur – 1. věta

P. I. Čajkovskij: Serenáda C dur pro smyčcový orchestr – 1. věta a 3. věta

Orchestrální party zašleme na vyžádání e-mailem. Případný požadavek na zajištění klavírního doprovodu je nutné uvést v přihlášce.

Přihlášky se stručným životopisem, přehledem studií a dosavadní praxe zasílejte nejpozději do 24. 5. 2023 na adresu Komorní filharmonie Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice nebo na e-mail .