Uzávěrka 21. 9.

Kojetín – konkurz (vedoucí Odboru vnitřních věcí, školství a kultury)

Publikováno 12. 9. 2022

Tajemník Městského úřadu Kojetín vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Odboru vnitřních věcí, školství a kultury.

Základní popis práce:

Organizační vedení zaměstnanců odboru vnitřních věcí, školství a kultury na základě
odborného přehledu o všech zastávaných činnostech vykonávaných odborem, personální činnost v rámci odboru, samostatný výkon odborných činností v rozsahu návrhů právních předpisů města, volební agenda, spisová služba městského úřadu a oblast školství v rozsahu činností zřizovatele, výkon technických a organizačních záležitostí v souvislosti s jednáním volených orgánů města a povinnosti zaměstnavatele v rozsahu PO a BOZP.

Termín nástupu: od 10. 10. 2022 do 2. 1. 2023

Podrobnosti