Uzávěrka 31. 7.

Knihovna Třinec – konkurz (lektor/ka – knihovník/ice v knihovně pro mladé)

Publikováno 28. 7. 2022

Hlavní náplní práce je zajištění knihovnických a informačních služeb.

Věnuje se práci s mladými lidmi v knihovně, která spočívá v přípravě a realizaci programů dospívajícím a mladým dospělým uživatelům ve smyslu podpory čtenářství a informační gramotnosti, vzdělávacích aktivit, spolupráci s pedagogy a dalšími organizacemi.

Termín nástupu: září/říjen 2022

Smlouva: na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Uzávěrka doručení přihlášek: 31. července 2022 do 12.00, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

Podrobnosti