Knihovna Akademie věd ČR – konkurz (opora PR, popularizace a správa webů)

Publikováno 12. 5. 2022

Knihovna Akademie věd ČR patří mezi největší vědecké knihovny v České republice. Spravuje rozsáhlou informační infrastrukturu, na které jsou provozovány aplikace a datová úložiště pro interní potřeby i pro celou Akademii věd ČR.

Některé provozované systémy mají celostátní význam a jsou zapojeny i do mezinárodní spolupráce.

Pracovní náplň:

  • příprava, kontrola a úpravy dokumentů souvisejících s ochranou osobních údajů (GDPR), zákona o poskytování informací, autorského zákona, interních směrnice a smluv,
  • administrativní i kreativní spolupráce při propagačních a popularizačních aktivitách knihovny,
  • správa a aktualizace údajů na webech a spolupráce při jejich vývoji,
  • redakční spolupráce při vydávání časopisu Informace, výročních zpráv a textů pro web.

Podrobnosti