Kladno vypíše výběrové řízení na post jednatele společnosti Divadla Kladno

Publikováno 7. 7. 2019

Město Kladna vypíše výběrové řízení na místo jednatele společnosti Divadla Kladno, s. r. o. Ve funkci k 1. červenci 2019 končí Jan Krafka, který ji zastával od října 2016. Rada města ho odvolala po předchozí dohodě z důvodu ztráty důvěry v jeho manažerské dovednosti v ekonomické stránce divadelního provozu. Janu Krafkovi naopak nabídla pozici personálního ředitele uměleckých souborů.

Rada města Kladna odvolala z funkce dosavadního jednatele společnosti Divadla Kladno s. r. o. Jana Krafku. Důvodem je nespokojenost v manažersko-ekonomické oblasti.  Na místo jednatele vypíše výběrové řízení. Do jeho ukončení bude funkcí jednatele pověřen primátor Dan Jiránek.

Zatímco ještě v roce 2016 činila ztráta společnosti DK přes 31,1 mil. korun, v loňském roce již vykázala schodek o téměř 25 mil. vyšší. „Loni divadlo obdrželo nejvyšší částku na pokrytí ztráty od roku 2004. Je samozřejmé, že divadelní provoz je pro zřizovatele ztrátový, ale i ztráta musí mít maximální hranici. Jednatel v rozporu se zakladatelskou listinou nepředkládal radě města ke schválení platy ani odměny vedoucích zaměstnanců divadla. Město na letošní rok vyčlenilo v rozpočtu na divadelní provoz 58 mil. korun, ještě více než v loňském roce. Je to zhruba tisíc korun na jednu vstupenku. Přesto jednatel v rozporu s doporučeními dozorčí rady i rady města nevyplácel zaměstnancům divadla část odměn, i když na to měl od města dostatek prostředků a mylně informoval zaměstnance o situaci,“ uvádí primátor města Kladna Dan Jiránek a dodává: „Divadlo jen za loňský rok rozdalo volné vstupenky za téměř 400 tisíc korun. Ekonomicky nevýhodné byly některé výdaje za IT služby, reklamu a propagaci, dokonce o více než polovinu předražené.  I když jednatel na tlak města začal navrhovat v posledních týdnech nápravné kroky, rada města už v jeho ekonomicko-manažerskou způsobilost, bohužel, ztratila důvěru.“

Janu Krafkovi byla nabídnuta funkce personálního ředitele uměleckých souborů Městského divadla Kladno a Divadla Lampion a samozřejmě herce. „Jak jsem již řekl, velmi si vážíme uměleckého přínosu Jana Krafky, jako zkušeného hereckého matadora, pro divadelní soubor, jeho práce na espritu a souznění hereckých kolektivů. Budeme velmi rádi, pokud v nové funkci naplno využije tento svůj neoddiskutovatelný potenciál k dalšímu rozvoji divadla,“ potvrdil Dan Jiránek.

Manažerskou stránku pozice jednatele by město rádo svěřilo odborníkovi s ekonomickým nebo právním vzděláním, který se zároveň orientuje v divadelním prostředí. Na místo jednatele proto vypíše výběrové řízení.