Uzávěrka 2. 8.

Katedra výchovné dramatiky DAMU – konkurz (odborný asistent/ka)

Publikováno 28. 6. 2022
logo DAMU

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na Katedře výchovné dramatiky DAMU pro výuku předmětů Výtvarně dramatická propedeutika, Úvod do scénografie, Loutkářské techniky.

Úvazek: 0,4

Zařazení: odborný asistent/odborná asistentka

(interní pracovní poměr na dobu určitou – 2 roky)

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu AMU – tarifní třída 10/11

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání zaměřené na danou problematiku,
  • profesní zkušenosti z praxe,
  • vítány profesní zkušenosti s divadlem hraným dětmi nebo divadlem pro děti,
  • vítány zkušenosti z pedagogické práce.

Požadované doklady k přihlášce do výběrového řízení:

  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

K výběrovému řízení uchazeč přinese a v rozpravě obhájí koncepci výuky kurzů.

Termín pro podání přihlášek: 2. 8. 2022 písemně na adresu AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1; obálku označte „Výběrové řízení DAMU – KVD“.

Termín konání výběrového řízení: 5. 9. 2022

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2022