Uzávěrka 29. 7.

Katedra scénografie DAMU – dva konkurzy (odborní asistenti/ky)

Publikováno 28. 6. 2022
logo DAMU

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů/asistentek na pozice pedagogů/pedagožek na Katedře scénografie DAMU (2 místa) pro výuku předmětů scénografie, kostým a maska a kostýmní tvorba.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Úvazek: 0,25 (2 místa)

Zařazení: odborný asistent/asistentka

(interní pracovní poměr na dobu určitou – do 31. 7. 2024)

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu AMU – tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání v příslušném oboru s dosaženým titulem magistr
  • pedagogická praxe v oboru
  • aktivní činnost v oboru
  • renomé v oboru

Požadované doklady k přihlášce do výběrového řízení:

  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, resp. nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášek – do 29. 7. 2022 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1; obálku označte „Výběrové řízení DAMU – KS“.

Termín konání výběrového řízení: v týdnu od 5. 9. 2022

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2022