Uzávěrka 5. 8.

Katedra produkce DAMU – tři konkurzy (pedagogové/pedagožky)

Publikováno 28. 6. 2022
logo DAMU

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pedagogických pracovníků na Katedře produkce DAMU (3 místa).

1. ODBORNÝ ASISTENT – VÝUKA PŘEDMĚTŮ ZÁKLADY PROVOZOVÁNÍ DIVADLA, PROJEKT

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou – 3 roky)

Úvazek: 0,2

Mzdové zařazení: tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady:

 • magisterské nebo doktorské vysokoškolské vzdělání příslušného směru
 • praxe v oboru divadelní produkce
 • pedagogická praxe (min. 2 roky)

2. ODBORNÝ ASISTENT – VÝUKA PŘEDMĚTŮ ZÁKLADY PROVOZOVÁNÍ DIVADLA, DĚJINY DIVADLA Z POHLEDU PRODUKCE, DIVADELNÍ SEMINÁŘ

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou – 3 roky)

Úvazek: 0,5

Mzdové zařazení: tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání příslušného směru
 • praxe v oboru divadelní produkce
 • pedagogická praxe (min. 2 roky)

3. ODBORNÝ ASISTENT – VÝUKA PŘEDMĚTŮ MÉDIA A KOMUNIKACE 1, 2, 3; KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH; MÉDIA A UMĚNÍ

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou – 3 roky)

Úvazek: 0,5

Mzdové zařazení: tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady:

 • magisterské vysokoškolské vzdělání příslušného směru
 • praxe v oboru divadelní produkce
 • pedagogická praxe (min. 2 roky)

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • návrh osnovy vyučovaných předmětů

Lhůta pro podání přihlášek – do 5. 8. 2022 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1; obálku značte „Výběrové řízení DAMU – KP“.

Termín konání výběrového řízení: 5.–6. 9. 2022 (bude upřesněno)

Termín nástupu do pracovního poměru: říjen 2022

Mzdové zařazení podle Vnitřního mzdového předpisu AMU.