Uzávěrka 15. 1.

Kampus Hybernská – konkurz (produkční)

Publikováno 19. 12. 2019

Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojit širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity a zejména pražské Filozofické fakulty.

Dům číslo 4 v ulici Hybernská byl po více než deset let prázdný a zcela nevyužívaný, to se ovšem v dubnu roku 2017 podařilo společnými silami změnit.

Filozofická fakulta UK tak získala místo, kde může plně naplňovat tzv. třetí roli univerzity, a sice obohacovat svými aktivitami nejen ostatní akademiky a studenty, ale také širokou veřejnost.

Pracovní náplň pozice:

 • produkce komerčních i nekomerčních krátkodobých, dlouhodobých i pravidelných aktivit
 • koordinace a organizační zajišťování obsahových, provozních, finančních činností souvisejících s přípravou, konáním a likvidací jednotlivých akcí organizovaných fakultou či partnery
 • schůzky se zájemci o pořádání akcí, zajišťování prohlídky prostor
 • komunikace s pořadateli akcí, dohled nad doplněním závazných rezervací, správa kalendáře
 • vyřizování interních a komerčních poptávek, poptávek partnerů a externích organizací
 • zpracování a zajišťování propagačních plánů, koncepcí
 • spolupráce na pravidelném fermanu, plánování rozpisu služeb dozorů a infocentra
 • tvorba a řízení dramaturgického plánu ve spolupráci se sekčními produkčními, příprava a korektury měsíčního programu
 • dohled nad rozpočtem jednotlivých sekcí
 • produkční supervize kulturního programu (vedení pravidelných produkčních schůzek s pracovníky z jednotlivých divizí, koordinace pomocných produkčních)
 • pravidelná kontrola úkonů a reflexe jejich efektivity a funkčnosti
 • příprava a předávání administrativních podkladů asistence (objednávky k fakturacím, smluvení ceny, administrace stipendií, měsíční výkazy práce apod.)
 • úzká spolupráce s provozní/m Kampusu Hybernská a zástup v době jeho nepřítomnosti
 • komunikace se členy Rady Kampusu Hybernská
 • komunikace s médii

Výše úvazku:

1,0, tj. 40 hodin týdně

Osobní předpoklady a dovednosti:

 • silná osobnost s komunikativními, organizačními a řídícími schopnostmi, komunikativní a schopná týmové i individuální práce
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • znalost práce s počítačem (především MS Office, internet, e-mail)
 • komplexní myšlení
 • časová flexibilita
 • zvládání zátěžových situací
 • kritický pohled
 • pozitivní a kreativní přístup k práci

Nabízíme:

 • zázemí velké vzdělávací instituce
 • kreativní a odpovědnou práci
 • podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvky na stravné
 • pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností
 • zaměstnanecké benefity

Možnosti nástupu:

od 1. 2. 2020 (případně dle dohody)

Typ smluvního vztahu:

 • pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (cca 1/2 normostrany)

Výhrada:

Děkan FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Jak se ucházet o tuto pozici:

Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 15. ledna 2020.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na UK: https://cuni.cz/UK-9056.html