Uzávěrka 19. 4.

Kampus Hybernská – konkurz (grantista/ka)

Publikováno 13. 4. 2023
Chceš pracovat pro Univerzitu v Kampusu Hybernská? Baví tě věda, kultura a inovace?

Jsme tým Univerzity Karlovy, který realizuje projekt Kampus Hybernská. Jde o prostor, na jehož rozvoji se partnersky podílí Univerzita Karlova a hlavní město Praha. Naší misí je vytváření unikátního společenství vědy, kultury, vzdělávání a inovací v reakci na celospolečenské výzvy a příležitosti.

Jakou pozici obsazujeme

Klíčové úkoly spojené s touto pozicí se orientují na vyhledávání a administraci grantových příležitostí pro aktivity souladné s misí Kampusu Hybernská. Mezi hlavní odpovědnosti patří:

  • samostatná práce v oblasti vyhledávání dotačních příležitostí domácích i mezinárodních souladných s cíli Kampusu Hybernská
  • vypracování žádostí o dotace a granty v koordinaci s vedením Oddělení Hyb4City – Kampus Hybernská
  • kontrola a tvorba rozpočtů návrhů projektů od jednotlivých poskytovatelů
  • kontrola čerpání jednotlivých projektů v souladu s pravidly poskytovatele
  • vypracování průběžných a závěrečných finančních zpráv

Koho hledáme 

Náš nový člen nebo členka týmu by měla prokázat praxi v oblasti grantové činnosti, resp. administrace grantů a dalších dotačních titulů během celého jejich životního cyklu. U této pozice si budeme velmi cenit kolegyně nebo kolegy s prokazatelnou zkušeností s národními a mezinárodními projekty z oblasti inovací, výzkumu anebo kultury jako Kreativní Evropa, operační programy, program TA ČR, granty ministerstev, CzechInvestu, granty EU aj.

Ovládání českého jazyka a anglického jazyka na komunikativní úrovni – ústní i písemné – je nutností.

Důležitou kompetencí jsou dobré komunikační dovednosti s osobami a partnery nejrůznějšího charakteru a zázemí (Oddělení podpory projektů Univerzity Karlovy, účast v přípravných výborech či na veřejných přednáškách poskytovatelů podpory, komunikace s uměleckou a výzkumnou obcí, zástupci státní správy a samosprávy aj.).

Kdo bude vést kolektiv, jehož budete součástí 

Vašim bezprostředním vedoucím pracovníkem bude manažer projektu Hyb4City Marcel Kraus.    

Co nabízíme 

  • dohodu o pracovní činnosti/provedení práce s pozdější možností pracovní smlouvy (part time)
  • flexibilitu pracovní doby
  • hodinovou sazbu cca 250 Kč/hod. ve fázi hledání dotačních titulů
  • možnost navýšení úvazku a hodinové mzdy po obdržení dotace
  • práci v diverzitním pracovním kolektivu v centru města Prahy v prostředí Kampusu Hybernská

Chceme, aby náš tým reprezentoval rozmanitost lidí v komunitě, na kterou se zaměřujeme. Vedení Hyb4City a jeho tým proto oceňuje různé zkušenosti, odborné znalosti a perspektivy a snaží se o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, které vede k osobnímu růstu a rozvoji.

Uvědomujeme si také důležitost dobré rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, proto děláme vše pro to, abychom vyhověli požadavkům na flexibilitu práce, včetně práce z domova.