Uzávěrka 4. 4.

Jihomoravský kraj – konkurz (referent/ka agendy kultury)

Publikováno 24. 3. 2022

Jedná se o místo v Oddělení kultury Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Charakteristika vykonávané práce:

Náplní jeho/její práce tak bude zejména zpracování koncepce kulturního rozvoje a péče o uspokojování kulturních potřeb občanů na území Jihomoravského kraje, sledování profesionální a neprofesionální kulturní aktivity občanů, zpracování ekonomických analýz hospodaření vybraných příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem v oblasti kultury, spolupráce na organizaci soutěží pořádaných příspěvkovými organizacemi z oblasti kultury, spolupráce s Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu, tvorba podkladů pro jednání volených orgánů kraje, zpracování účetních podkladů pro uvolnění i pro vypořádání dotace a také činnosti související se závěrečným vyhodnocením čerpání podpory včetně uplatňování případných sankcí.

Podrobnosti