Jihočeské divadlo – dva konkurzy (orchestr)

Publikováno 18. 10. 2019

Ředitel JD, umělecký šéf opery JD a generální hudební ředitel opery JD vypisují konkurz do orchestru opery JD na pozice:
– zástupce koncertního mistra (housle; celý pracovní úvazek) a tutti hráč ve skupině I. houslí (licenční smlouva).

Požadavky:
• Odpovídající hudebně interpretační schopnosti a instrumentální technika.
• Výhodou je vzdělání na akademii, konzervatoři nebo jiné škole srovnatelné úrovně, praxe v orchestru, v případě zástupce konc. mistra i schopnost komunikace a osobnostní předpoklady pro vedení hudebního tělesa.
Konkurzní repertoár:
• První věta s kadencí z klasického sólového koncertu (Mozart) a jedna věta z velkého romantického koncertu.
• Orchestrální party: P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, A. Dvořák – Rusalka, B. Smetana – Prodaná nevěsta, G. Verdi – La traviata, L. Janáček – Její pastorkyňa, Příhody lišky Bystroušky, J. Offenbach – Orfeus v podsvětí.

Termín konání konkurzu: pátek 22. listopadu 2019 ve 14 hodin
Přihlášku se stručným profesním životopisem zašlete nejpozději do 18. listopadu 2019.
Korepetitor bude zajištěn divadlem. V případě nutnosti možno sjednat náhradní termín konkurzu.

V případě zájmu nás kontaktujte:
Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice
E
T 386 711 245 a 734 313 496