Uzávěrka 20. 12.

Janáčkova filharmonie Ostrava – konkurz (violoncella)

Publikováno 14. 11. 2019

Konkurz do skupiny violoncell (zástup za mateřskou dovolenou) se uskuteční 6. 1. 2020 ve 14 hodin v sídle Janáčkovy filharmonie Ostrava, zkušebna JFO, 28. října 124, Ostrava 1.

Podmínky konkurzu:
1. kolo

a) povinná přednesová skladba

J. S. Bach: Šest suit pro sólové violoncello BMW/1007-1012
(jednu libovolnou část z kterékoliv suity)

b) první větu z klasického nebo romantického koncertu podle vlastní volby

2. kolo

c) orchestrální party

L. van Beethoven: Symfonie č.3 Es dur op. 55
Symfonie č.5 c moll op. 67
B.Smetana: Má vlast
A.Dvořák: Slovanské tance
P.I.Čajkovskij: Symfonie č. 6 op. 74
L.Janáček: Taras Bulba

Písemné přihlášky s životopisem, adresou, telefonním kontaktem a požadavky na korepetici zasílejte na nejpozději do 20. 12. 2019
Orchestrální party budou k dispozici na http://www.jfo.cz/orchestr/konkurzy/ pod vypsaným konkurzem.
Platové podmínky:  22.470,-Kč – 33.780,- Kč hrubého měsíčně – výše je určena dle praxe.