Uzávěrka 30. 11.

Janáčkova filharmonie Ostrava – konkurz (skupina viol)

Publikováno 4. 10. 2019

Ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava vypisuje konkurz do skupiny viol.

Podmínky konkurzu:

1. kolo
a) povinná skladba
Klasický koncert: K. Stamitz nebo F. A. Hoffmeister – 1. věta s kadencí

b) přednes orchestrálních partů
B. Smetana: Prodaná nevěsta – předehra
H. Berlioz: Římský karneval
L. v. Beethoven: Symfonie č. 9 – 2. věta

2. kolo
a) volitelná skladba
Koncert nebo sonáta z období 19. a 20. století – libovolná věta

b) přednes ostatních orchestrálních partů
B. Smetana: Má vlast – Vyšehrad, Z českých luhů a hájů
A. Dvořák: Karneval – předehra
A. Dvořák: Symfonie č. 8 – 1. věta
L. v. Beethoven: Symfonie č. 5 – 2. věta
L. v. Beethoven: Symfonie č. 9 – 4. věta
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 6 – 1. věta
L. Janáček: Sinfonietta – 2. a 3. věta

Písemné přihlášky s životopisem, adresou, telefonním kontaktem a požadavky na korepetici zasílejte na E  nejpozději do 30. 11. 2019.

Orchestrální party budou k dispozici na http://www.jfo.cz/orchestr/konkurzy/ pod vypsaným konkurzem.

Kontakt na vedoucí skupiny viol: Alena Herodesová, T 604 126 773, E

Platové podmínky:  22.470,-Kč – 33.780,- Kč hrubého měsíčně – výše je určena dle praxe.