Uzávěrka 12. 12.

Janáčkova filharmonie Ostrava – konkurz (Mezinárodní orchestrální akademie)

Publikováno 19. 11. 2021

Mezinárodní orchestrální akademie nabízí jedno či dvou semestrální pobyt v Janáčkově filharmonii Ostrava. V jejím rámci se mladí hudebníci na daný čas stávají členy orchestru a účastní se většiny programů, tj. abonentních koncertů, tuzemských či mezinárodních turné nebo nahrávání.

Janáčkova filharmonie Ostrava otevřela v sezóně 2019/2020 Mezinárodní orchestrální akademii, unikátní svým mezinárodním zaměřením. Posláním akademie je zprostředkovat talentovaným studentům a absolventům hudebních akademií z celého světa hráčskou praxi a cenné dovednosti orchestrální hry.

Účast v akademii je ideální pro zahraniční studenty a absolventy (ideálně v rámci stipendia Erasmus+, podporující právě mobilitu a profesionální praxi studentů), přihlásit se nicméně mohou i studenti českých vyšších hudebních škol, je však nutno zdůraznit, že Akademie neposkytuje stipendia. Účast v akademii není nijak finančně honorována. Akademici jsou sami zodpovědní za pokrytí veškerých nákladů, jako jsou cestovné do/z Ostravy, ubytování a strava, pojištění, koncertní oděv atd.

Mezinárodní orchestrální akademie nabízí jedno či dvou semestrální pobyt v Janáčkově filharmonii Ostrava. V jejím rámci se mladí hudebníci na daný čas stávají členy orchestru a účastní se většiny programů, tj. abonentních koncertů, tuzemských či mezinárodních turné nebo nahrávání. Vedoucí skupin jim jsou nápomocni v nastudování programů. Akademici mají také možnost sestavit, nastudovat a provést vlastní komorní koncert.

JFO nyní vyhlašuje konkurz pro tyto nástroje

Hoboj, housle, viola, violoncello, bicí

Pro období jarního semestru 2022, tj. 4. 2. 2022–30. 6. 2022

Všechny informace včetně online přihlášky najdete na

https://www.jfo.cz/akademie/

Termín pro podání přihlášek (za pomoci online formuláře na webu JFO) je 12. prosinec 2021, výsledky budou oznámeny každému uchazeči e-mailem do 22. prosince 2021.

Podmínky přijetí

Výběrové řízení je založeno na posouzení video nahrávek zadaných orchestrálních partů a libovolné sólové skladby. Solo nahrávka by měla obsahovat dvě kontrastní věty jedné skladby v délce max. 10 minut. Přihlédnuto bude i k uchazečově životopisu.

Orchestrální party jsou ke stažení zde: dropbox