Uzávěrka 20. 1.

Janáčkova filharmonie Ostrava – konkurz (II. housle)

Publikováno 31. 10. 2019

Konkurz se uskuteční 29. 1. 2020 ve 14 hod. v sídle Janáčkovy filharmonie Ostrava (zkušebna JFO).

Podmínky konkurzu:

1. kolo
a) J. S. Bach: Sonáty a Partity (dvě libovolné části)
b) Orchestrální party:
W. A. Mozart: Symfonie č. 39 (3. a 4. věta)
L. V. Beethoven: Symfonie č. 9 (2. věta)
A. Dvořák: Karneval
Slovanské tance č. 1, 2
B. Smetana: Vyšehrad
Šárka
Z českých luhů a hájů
2. kolo
a) W. A. Mozart: 1. věta s kadencí z libovolného houslového koncertu (G-dur, D-dur, A-dur)
b) Orchestrální party:
L. Janáček: Taras Bulba
Sinfonietta
J. Suk: Pohádka
J. Brahms: Symfonie č. 4
Klavírní koncert č. 1, op. 15, d moll

Orchestrální party budou k dispozici na http://www.jfo.cz/orchestr/konkurzy/ pod vypsaným konkurzem.

Platové podmínky: 22 470–33 780 Kč hrubého měsíčně na plný úvazek – výše platu je určena dle praxe.

Písemné přihlášky s životopisem, adresou, telefonním kontaktem a požadavky na korepetici zasílejte na E nejpozději do 20. 1. 2020.