Institut umění – Divadelní ústav – konkurz (Provozně-ekonomický útvar)

Publikováno 10. 3. 2023

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Provozně-ekonomického útvaru.

Popis pracovní činnosti:

  • vedení ekonomického a provozního oddělení IDU,
  • určování finanční strategie investičního, technicko-ekonomického a personálního rozvoje organizace,
  • koordinace a kontrola ekonomické, personální a účetní agendy IDU v návaznosti na zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmu, zákon o rozpočtových pravidlech a dalších souvisejících,
  • zpracování rozpočtu IDU,
  • realizace jednotlivých úprav rozpočtu, hodnocení čerpání nákladů a výnosů dle rozpočtu,
  • zpracování ekonomických rozborů pro potřeby Ministerstva kultury ČR a IDU,
  • odpovědnost za řádné zpracování a odevzdání účetních závěrek a ročního zúčtování rozpočtu Ministerstvu kultury ČR,
  • plnění dalších souvisejících úkolů dle potřeb Ministerstva kultury a ředitelky organizace.

Podrobnosti