Uzávěrka 25. 3.

Iniciativa Projektuj s námi – konkurz (koordinátor/ka)

Publikováno 17. 3. 2022

Cílem iniciativy je zapojení ukrajinských uprchlíků se vzděláním v oborech architektura, stavební inženýrství, urbanismus a dalších příbuzných oborech do pracovního procesu v České republice.

Iniciativa je organizována za účelem integrace ukrajinských uprchlíků do české společnosti, poskytnutí psychosociální podpory a zajištění finančního příjmu z pracovní činnosti odpovídající jejich vzdělání.

Jaká bude Vaše role?

Jako koordinátor iniciativy „Projektuj s námi“ budete komunikovat především s:

 • ukrajinskými architekty a architektkami, stavebními inženýry a inženýrkami, urbanisty a urbanistkami a odborníky a odbornicemi dalších příbuzných oborů, či studenty a studentkami v těchto oborech, kteří mají zájem o získání zaměstnání odpovídajícímu jejich vzdělání, 
 • českými architektonickými a projekčními kancelářemi, které nabízejí zaměstnání a jinou pomoc svým ukrajinským kolegům, či studentům z oboru, 
 • oborovými organizacemi – především Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
 • s úřadem práce České republiky. 

Vaším úkolem bude zejména: 

 • vést databázi zájemců o práci z řad ukrajinských uprchlíků ve výše zmíněných oborech, 
 • vést databázi nabídek práce ve výše zmíněných oborech, 
 • koordinovat aktivity iniciativy s oborovými organizacemi a Úřadem práce. 

Vaše zkušenosti

 • znalost ukrajinského / ruského a českého jazyka (alespoň na úrovni B2), znalost anglického jazyka je výhodou 
 • orientace v oborech architektura, stavební inženýrství, urbanismus nebo dalších příbuzných oborech  
 • dobrá znalost práce s MS Office (především Excel, Word)  
 • schopnost jednat samostatně, komunikativnost a dobré organizační schopnosti 

Co nabízíme?

 • poloviční úvazek s finančním ohodnocením odpovídajícím vzdělání a dosaženým zkušenostem 
 • pracovní zázemí v sídle ČKA, možná kombinace s home office. 

Pokud se chcete přidat k této iniciativě a stát se koordinátorem/kou, pošlete váš životopis do 25. března 2022 na .