Uzávěrka 13. 9.

Hudební klub Leitnerka (Brno) – konkurz (vedoucí)

Publikováno 15. 8. 2019

Zajímáte se o kulturu a máte vztah k hudbě? Chcete vést menší hudební klub? Přihlaste se do našeho výběrového řízení na post vedoucí/ho Klubu Leitnerova.

NÁPLŇ PRÁCE
– dramaturgické, organizační, propagační, personální, administrativně-technické zajištění provozu Klubu Leitnerova;
– samostatná organizace, administrativní  a technické zabezpečení kulturních, kulturně-výchovných, kulturně-vzdělávacích, volnočasových akcí a projektů;
– výběr a realizace dalších akcí ve volné kapacitě Klubu Leitnerova, včetně hospodárnosti a s ohledem na polohu Klubu Leitnerova v bytové zástavbě;
– zodpovědnost za hospodaření klubu, vedení pokladny a pokladní knihy Klubu Leitnerova;
– v koordinaci s pověřeným pracovníkem zaměstnavatele zajištění dílčí agendy PR a fundraisingu pro pracoviště Klub Leitnerova;
– v koordinaci s pověřeným pracovníkem pracoviště zaměstnavatele zajišťuje dílčí úkony v oblasti majetkové správy – jedná se zejména o přípravu věcných podkladů pro uzavírání a případné změny nájemních smluv;
– produkční a technická spolupráce s ostatními středisky Kávéesky.

POŽADUJEME
– vysokoškolské vzdělání;
– všeobecný kulturní přehled a zkušenosti s kulturním managementem;
– znalost práce s PC – především Windows (Office), dobrá znalost práce na sociálních sítích (fb, instagram) , sdílené dokumenty, WordPress, základní orientace v grafických programech;
– jazyková vybavenost: znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni;
– znalost místního prostředí – orientace v kulturní síti města Brna, přehled o kulturním dění v regionu;
– časová flexibilita;
– komunikativnost a schopnost jednání s lidmi, vedení malého kolektivu;
– samostatnost, pečlivost, systematičnost, prezentační a organizační schopnosti.

NABÍZÍME
– práci v kulturním neziskovém sektoru;
– mladý kolektiv;
– pestrou a kreativní práci;
– HPP na dobu určitou (1 rok, v případě vynikajících pracovních výsledků prodloužení na dobu neurčitou),  platová třída 8, osobní ohodnocení, příplatek za vedení;
– služební telefon, notebook.

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:
– strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní zkušenosti v oboru
– motivační dopis (max. 1 strana A4)
– analýza současného stavu Klubu Leitnerova
– dramaturgická koncepce a vize dalšího směřování Klubu Leitnerova
– kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odborné vzdělání
– reference (nepovinné)

Předpokládaný nástup – 1. listopadu 2019; zaškolení – 2. pol. října 2019.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a přílohami pošlete s označením „Výběrové řízení – Klub Leitnerova“ nejpozději do 13. 9. 2019 na adresu: Kávéeska, Koliště 645/29, 602 00 Brno, nebo elektronicky na E , nebo osobně na adrese Kávéeska, Koliště 645/29, Brno (v pracovní dny v čase pondělí–pátek: 9.00–12.00 a 14.00–16.00).

www.kaveeska.cz, www.leitnerka.cz