Hledáme pro Fondy EHP hodnotitele/ky z oblasti současného umění a z oblasti využití movitého a nemovitého kulturního dědictví

Publikováno 8. 9. 2021

Máte zkušenosti s hodnocením projektů? Chcete se podílet na výběru kvalitních projektů z oblasti současného umění a z oblasti využití movitého a nemovitého kulturního dědictví a obdržet za odvedenou práci honorář? Pak se těšíme na vzájemnou spolupráci s vámi.

Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem financí hledá odborníky/ce z oblasti současného umění a využití movitého a nemovitého kulturního dědictví, kteří disponují víceletými pracovními a hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet se na hodnocení žádostí (projektů). Hodnotitelům bude náležet odměna za každé vypracované a odevzdané hodnocení.

V Programu Kultura, který je financován prostřednictvím Fondů EHP, byla v srpnu 2021 ukončena 2. výzva pro podávání žádostí o grant v oblasti Současné umění a 1. 11. 2021 bude ukončena výzva pro podávání žádostí o grant v oblasti Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví.

Výběr hodnotitelů proběhne na základě obdržených přihlášek, a to nejpozději do poloviny října 2021 (pro hodnocení žádostí z oblasti současného umění) a do poloviny listopadu 2021 (pro hodnocení žádostí z oblasti inovativního využití movitého a nemovitého kulturního dědictví).

Samotné přidělení žádostí k hodnocení předpokládáme:
• pro oblast současného umění listopad/prosinec 2021
• pro oblast inovativního využití movitého a nemovitého kulturního dědictví 2. pol. prosince 2021.

Termín uzávěrky výzvy pro podání přihlášek v oblasti hodnocení:

  • Současné umění je stanoven na 17. 10. 2021,
  • Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví je stanoven na 15. 11. 2021.

Více zde.