Hledáme asistentku vydavatele

Publikováno 13. 11. 2019

Administrativní asistentka pro vydavatele Přítomnosti Martina Jana Stránského, úzká spolupráce s redakcí Přítomnosti. Vhodné pro studenty VŠ.

• Každodenně kontroluje webové stránky časopisu Přítomnosti týkající se funkčnosti, aktuálnosti, obsahu, inzerce.
• Dle pokynu M. J. Stránského či šéfredaktora vkládá příspěvky na webové stránky TNP.
• Koordinuje veškerou administrativní spolupráci s externími subjekty, vč. inzerce a propagace, dle zadání vydavatele.
• Pravidelně kontroluje a udržuje vše interní databáze.
• Asistuje a koordinuje podávání grantů a fundraising za Nadační fond M. J. Stránského ve spolupráci s vydavatelem, redakcí a PR personálem.
• Ručí za digitalizaci archivu (obsah a funkčnost) Přítomnosti v programu ABBY.
• Kontroluje veškeré aktivity a propagace vydavatelství na sociálních médiích vedené vlastní nebo druhou osobou.
• Účastní se schůzí firmy Stránský a redakčních porad Přítomnosti.
• 1X týdně sestaví statistiky pro redakci a vydavatele (tabulkové vzory).
• Sestavuje a rozesílá týdenní elektronický newsletter, v této souvislosti udržuje a rozšiřuje adresy jeho recipientů.
• Každý měsíc vytváří tabulku honorářů pro účetní dle dokladů od šéfredaktora.
• Udržuje soupis článků a glos M. J. Stránského.
• Koordinuje běžné kancelářské úkoly, kontroluje poštu, e-maily atd.

Nástup od 1. 1. 2020.

Životopis zašlete na E .