Uzávěrka 31. 3.

Hledají se hodnotitelé/ky soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu

Publikováno 16. 3. 2022

Do 31. března 2022 je otevřena možnost přihlásit se jako hodnotitel/hodnotitelka v soutěži o ceny Nového evropského Bauhausu.

Více informací o soutěži najdete na stránkách New European Bauhaus Prizes 2022. Hodnotitelé budou přihlášky posuzovat z hlediska základních hodnot Nového evropského Bauhausu a měli by mít odborné znalosti v některé z oblastí:

  • environmentální udržitelnost,
  • estetika (design, umění, architektura atd.),
  • inkluzivita (rovné příležitosti, veřejná participace, zapojení veřejnosti, co-design, univerzální design, přístupnost, dostupnost).