Uzávěrka 17. 3.

Historické muzeum – konkurz (konzervátor/ka a restaurátor/ka kovů v oddělení péče o sbírky)

Publikováno 15. 2. 2019

Národní muzeum – Historické muzeum vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice konzervátor a restaurátor kovů v Oddělení péče o sbírky.

Místo výkonu práce: Národní muzeum – Ústřední depozitář II, Prokopa Holého 78, Terezín

Nástup: dle dohody

Požadavky pro výkon práce:
– vzdělání se zaměřením na restaurování/konzervování umělecko-řemeslných děl z kovů,
– VOŠ/VŠ v oboru konzervování a restaurování výhodou,
– znalost zásad ošetřování a uchovávání sbírkových předmětů,
– samostatnost, pečlivost, zodpovědnost,
– trestní bezúhonnost.

Upřesňující informace:
Pracovní náplň:
– odborné restaurování a konzervace historických a archeologických sbírkových předmětů z obecných a drahých kovů,
– zpracovávání komplexních restaurátorských zpráv,
– spolupráce na dohledu fyzického stavu sbírkových předmětů (tvorba condition reportů, řešení vhodného uložení předmětů, balení před transportem, příprava expozic a instalace předmětů).

Nabízíme:
– pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce,
– celý pracovní úvazek (40 hodin týdně),
– zázemí významné kulturní instituce,
– možnost dalšího odborného růstu,
– dobrý pracovní kolektiv a příjemné pracovní prostředí,
– možnost ovlivnit správu a péči o sbírky Národního muzea v budoucím období,
– možnost spolupráce na vědecko-výzkumných projektech NM.

Odměňování:
Podle  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády  č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín pro podání přihlášky: 17. 3. 2019

Přihlášky zasílejte na E , zprávu označte v předmětu „Výběrové řízení – konzervátor kovů“. Neúplné přihlášky budou vyřazeny.

Způsob zpracování přihlášky:
Profesní životopis
Doklady dosavadních restaurátorských prací (např. restaurátorské zprávy, portfolio…)

Kontakt: Petra Korandová, vedoucí Oddělení péče o sbírky, E

Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.

Odesláním životopisu udělujete Národnímu muzeu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho roku. Váš souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.