Uzávěrka 16. 1.

Gymnázium Paměti národa – konkurz (učitel/ka estetické výchovy)

Publikováno 5. 12. 2022
Tvorba pravěkého artefaktu

Pozice je vhodná pro učitele estetické, hudební, výtvarné či dramatické výchovy s vysokoškolským vzděláním, kteří jsou schopni vnímat tyto obory s přesahem a chutí je propojovat a spolupracovat s dalšími pedagogy a neuzavírat se pouze v osnovách své vlastní specializace.

Předmět estetická výchova v pojetí naší gymnaziální výuky v sobě zahrnuje především kreativní vzdělávání – jedná se o fúzi všech kreativních výchov. Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům umělecký kontext v rámci mezipředmětové spolupráce s pedagogy českého jazyka a literatury, dějepisu a profilového předmětu Paměti národa a poskytnout jim prostor k vlastnímu vyjádření a osobnostnímu rozvoji skrze umění.

Předmět by měl být svým obsahem především praktický. Teoretický úvod slouží jako vstup do aktuálního tématu a navazuje na něj možnost experimentálně si ověřit, co dané téma znamená (tvorba skladby či uměleckého artefaktu co nejautentičtějším způsobem vzhledem k probíranému období, inscenační práce aj.).

Součástí rozvoje estetického vnímání studentů mohou být společné návštěvy výstav, divadelních představení, komentovaných prohlídek a procházek po umění ve veřejném prostoru, které prohlubují percepci a reflexi uměleckého zážitku, na který lze v dalších hodinách navazovat a dále s ním pracovat.

Pozice se je vhodná i pro aktivní umělce s pedagogickým minimem a pedagogickou zkušeností, kteří chtějí inspirovat k aktivní tvorbě a zájmu o umění současné středoškoláky.

Předmět je vyučován v časové dotaci 90 minut týdně v jednom ročníku, materiál potřebný pro práci je pořizován po dohodě a ve spolupráci s vedením školy. Ve školním roce 2022/23 máme dvě třídy.