GASK – Galerie Středočeského kraje – konkurz (edukátor/ka)

Publikováno 7. 3. 2019

GASK – Galerie Středočeského kraje hledá edukátora/ku Lektorského centra.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání v relevantní oblasti: výtvarná či muzejní pedagogika speciální pedagogika, muzeologie, dějiny umění, umělecké obory, pedagogické kompetence (pedagogické minimum), obeznámení s národním vzdělávacím kurikulem a programy škol,“ povědomí a citlivost ke kulturním odlišnostem a lidským handicapům, relevantní praxe, pokud nemáte vzdělání v muzejních specializacích, dobrovolnická zkušenost výhodou, plánování a navrhovaní aktivit přiměřených cílové skupině, kreativita v navrhování a vyhledávání zdrojů činnosti, schopnost práce především s dětmi předškolního věku a s dětmi prvního stupně základních škol, dále s mladými lidmi, znevýhodněnými a různými zájmovými skupinami, identifikace jejich potřeb a zpracování vzdělávacích materiálů, znalost světového jazyka, dobré komunikační dovednosti – psané i ústní, schopnost vystupovat na veřejnosti a učit, tvorba a rozvoj vzdělávacích a interpretačních materiálů pro individuální návštěvníky, školní skupiny, rodiny a návštěvnické skupiny se speciálními potřebami ke stálé expozici GASK a k tzv. výstavám roku, vytváření obsahů vzdělávacích a interpretačních programů ke stálé expozici GASK, jednotlivým výstavám nebo dalším muzejním tématům, samostatné vedení vzdělávacích a interpretačních programů, spolupráce s dalšími muzejními profesemi, zejména s kurátory sbírek a výstav, aktivní podíl na dlouhodobé spolupráci se školami celé vzdělávací soustavy, aktivní podíl na spolupráci s externími subjekty (umělci, kulturní instituce, vzdělávací instituce, město), příprava a realizace doprovodných akcí GASK, zajištění prostor Lektorského centra GASK (ateliér, vizuální herny, dětský koutek).

Zaměstnanecké výhody: motivující finanční ohodnocení a atraktivní benefity, 25 dní dovolené, 3 dny vlastní omluvenky.

Kontakt: Andrea Byrtusová, mzdová účetní, T 607 065 877, E