Uzávěrka 31. 3.

GAMPA – Galerie města Pardubic – konkurz (produkční)

Publikováno 3. 3. 2022
Fotografie z vernisáže výstavy Kolik země člověk potřebuje (2021), foto: Marie Sieberová

GAMPA hledá posilu do svého týmu. Hledáme nového kolegu/novou kolegyni, který/která se zapojí do příprav a organizačního zajištění našich výstavních projektů, doprovodné dramaturgie a projektů ve veřejných prostorách města.

Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace, zahrnující multižánrové kulturní centrum Divadlo 29 a GAMPU – Galerii města Pardubic, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: produkční Galerie města Pardubic.

Stručný popis pracovní činnosti:

 • spolupráce na přípravách a organizačním zajištění výstavních projektů, doprovodné dramaturgie a projektů ve veřejných prostorách města
 • přípravy harmonogramů realizací projektů a jejich dílčích kroků, dohled nad jejich plněním, sledování termínů (např. koordinace aktivit umělců / umělkyň a kurátorů / kurátorek)
 • administrativní podpora (např. zápisy ze schůzek, administrace projektů)
 • spolupráce na fundraisingu projektů (např. tvorba podkladů pro žádosti o granty a jejich vyúčtování)
 • spolupráce na PR (např. administrace webových stránek)
 • oslovování a koordinace služeb s externími dodavateli, příprava podkladů pro objednávky či zadávací dokumentace pro výběrová řízení, koordinace při uzavírání smluv (umělecké smlouvy, pojištění, transport, stavba fundu, osvětlení, výstavní grafika apod.)
 • koordinace a výpomoc v době instalací a deinstalací výstav (případně jiných uměleckých projektů), vč. exponátů a výstavního fundu

Předpoklady a požadavky na uchazeče/uchazečku: 

 • dokončené střední vzdělání s maturitou
 • předchozí zkušenost s galerijním či jiným kulturním provozem je přínosem
 • pokročilá počítačová gramotnost (kancelářské programy), základní znalost grafických programů vítaná
 • spolehlivost, samostatnost, svědomitost, občanská a morální bezúhonnost
 • dobré komunikační schopnosti – pozitivní vztah k současnému umění a kultuře
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni
 • řidičský průkaz sk. B vítán

Nabízíme:

 • zajímavou a různorodou práci v oblasti kultury a současného umění, v inspirativním, přátelském a pečujícím prostředí
 • platové podmínky odpovídající pracovnímu zařazení (cca 25 000 Kč/měsíc)
 • plný pracovní úvazek
 • služební telefon, notebook
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna za rok
 • příspěvek na stravování
 • stabilitu příspěvkové organizace

Předpokládaný nástup: květen 2022 nebo dle dohody

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, doručovací kontaktní adresu, telefon, e-mailové spojení, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana) a vlastnoručně podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.
 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • stručný motivační dopis
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

 • Přihlášku k výběrovému řízení včetně všech příloh doručte do 31. 3. 2022 osobně nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:

MgA. Zdeněk Závodný, ředitel organizace
Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace
Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.