Uzávěrka 16. 6.

Galerie Rudolfinum – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 27. 4. 2023

Galerie Rudolfinum je jedním z nejznámějších evropských výstavních prostorů pro současné mezinárodní umění a těší se vynikající pověsti doma i v zahraničí.

Zahájení pracovní činnosti: 1. ledna 2024

Odpovědnosti a povinnosti

• Koncepce vizionářské identity Galerie Rudolfinum jako mezinárodního centra pro prezentaci současného umění.
• Tvorba širokého uměleckého programu (výstavy, performance, přednášky a další mezioborové aktivity) v úzké spolupráci s kurátory.
• Řízení realizace všech výstav a doprovodných programů.
• Spolupráce s regionálními, národními a mezinárodními partnery; vytváření mezinárodních sítí.
• Odpovědnost za rozpočet, řízení a správu galerie.
• Účast na finančních, personálních a organizačních úkolech galerie.
• Tematické a odborné zpracování žádostí o finanční podporu a získávání nových sponzorů.

Podrobnosti