Uzávěrka 22. 11.

Galerie AVU (GAVU) – konkurz (externí kurátor/ka)

Publikováno 19. 11. 2018

Galerie AVU hledá externí kurátor(k)y pro období 2019/2020 a 2020/2021.

Akademie výtvarných umění vypisuje výběrové řízení na pozici externího kurátora Galerie AVU
[1.] v akademickém roce 2019–2020
[2.] v akademickém roce 2020–2021

Vybraný kurátor/ka připraví během akademického roku zpravidla 7 třítýdenních výstav:
– minimálně tři budou vybrány z opencallu mezi studenty AVU
– minimálně jedna vznikne ve spolupráci s pedagogem, absolventem nebo doktorandem AVU
– zbylé výstavy budou v režii vybraného kurátora

AVU poskytuje honorář kurátorovi/rce formou dohody o provedení práce 5 000 Kč za jednu výstavu; dále zajišťuje svoz děl, galerijní zázemí, instalaci a deinstalaci ve spolupráci s vystavujícími, propagaci, pozvánku. Každá výstava má rozpočet 10 000 Kč.

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete do 22. listopadu 2018 k rukám Blanky Čermákové (T 220 408 224, E ).

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
– informaci, na který akademický rok se kurátor/ka hlásí (je možné se přihlásit na oba současně)
– jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
– strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti (elektronicky i v tištěné formě)
– vizi koncepce výstavního programu v rozsahu 1–2 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě)

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole Výstavní rada posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola, které proběhne formou pohovoru. Termín bude uchazečům oznámen v dostatečném předstihu.