Uzávěrka 31. 12.

Galéria Nedbalka (Bratislava) – konkurz (kunsthistorik/čka)

Publikováno 25. 11. 2019

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: správa depozitu galérie – kategorizácia diel, spracovanie zoznamu diel, správa depozitáru, sprava fotografií; tvorba a manažovanie galerijnej edukácie – tvorba pracovných listov, príprava tvorivých workshopov pre školy a mládež;

koncepčná tvorba programu pre školy a mimoškolšké zariadenia, organizovanie podujatí pre školy, spravovanie návštev škôl a mimoškolských organizácií; kreovanie nových tém prednášok a dohadovanie kunsthistorikov na dátumy prednášok podľa zadania vedenia galérie; tvorba a realizácia Diela z depozitára; komunikácia s kurátormi výstav – spolupráca pri príprave textov do publikácii; vytváranie kunsthistorických textov podľa zadania vedenia galérie.

Termín pre zaslanie prihlášky: 31. 12. 2019

Viacej tu.