Uzávěrka 27. 2.

Galéria mesta Bratislavy – konkurz (vedoucí Úseku marketingu a komunikace)

Publikováno 27. 1. 2023

GMB hľadá odborníka/-čku so schopnosťou rozvíjať marketingovú a komunikačnú stratégiu organizácie. Od riaditeľa/ky sa súčasne očakáva schopnosť posúvať štandardy súčasnej marketingovej komunikácie a prirodzené vlohy pre prácu v tíme.

Popis pracovnej pozície:

  • riadenie úseku marketingu a komunikácie a s tým spojená administratíva;
  • vývoj marketingovej a komunikačnej stratégie v súlade s koncepciou rozvoja GMB (vymedzenie cieľov, stanovenie hodnotiaceho mechanizmu, tvorba metodík zberu dát a pod.);
  • budovanie atraktívnej značky GMB a pozitívneho imidžu inštitúcie;
  • tvorba marketingových vzťahov s odbornou a širokou verejnosťou;
  • budovanie vzťahu s domácimi a zahraničnými médiami a uzatváranie mediálnych partnerstiev;
  • budovanie vzťahu so súkromným sektorom (sponzori, partneri a pod.);
  • monitoring mediálnych ohlasov a spracovanie mediálnych analýz;
  • aktívna účasť na kreatívnom riešení mediálnych kampaní a implementácia trendov online marketingu;
  • aktívna účasť na tvorbe výstavného plánu, programovej dramaturgie a dramaturgie vzdelávacích programov;
  • tvorba rozpočtu zvereného úseku

Podrobnosti