Uzávěrka 20. 1.

Galéria mesta Bratislavy – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 17. 12. 2019

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Galéria mesta Bratislavy.

Galéria mesta Bratislavy je príspevkovou organizáciou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. GMB je zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti galerijných činností pre mesto. Základným poslaním galérie je zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia jednotlivých historických období a súčasnosti.

Viacej informácií nájdete tu.