Fond na podporu umenia (SK) – konkurz (vedoucí kanceláře ředitele)

Publikováno 20. 1. 2020

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Organizačné zabezpečenie fungovania kancelárie riaditeľa, koordinácia porád, pracovných konzultácií a stretnutí riaditeľa.
  • Administrácia podkladových materiálov potrebných pre rokovanie a rozhodovanie rady.
  • Zodpovednosť za obsahovú náplň internetovej stránky fondu, sociálnych sietí a newslettera.
  • Zodpovednosť za prípravu tlačových materiálov fondu, za redakciu dokumentov fondu určených na zverejnenie a komunikáciu fondu s verejnosťou.
  • Zodpovednosť za sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu.
    Zodpovednosť za vybavenie sťažností.

Termín nástupu je 1. 3. 2020.

Viace informácií nájdete tu.